FTP anonymous checker

Skapad 4 år sedan, skriven i Perl, med 353 visningar.
URL http://kod.perl.se/view/f3880bad Bädda in
Ladda hem koden eller visa koden i råformatVisa bredare version
 1. #!/usr/bin/perl
 2.  
 3. #$|++;
 4. use strict;
 5. use threads;
 6. use Net::FTP;
 7.  
 8. open(IN, '<', 'ips.txt') or die "Error: $!\n";
 9.  
 10. my $THREAD_COUNT = 64;
 11. my @threads = initThreads();
 12.  
 13. for(@threads){
 14.   $_ = threads->create(\&scanOp);
 15. }
 16.  
 17. for(@threads){
 18.   $_->join();
 19. }
 20.  
 21. close(IN);
 22.  
 23. sub initThreads{
 24.   my @initThreads;
 25.   for(my $i = 1;$i<=$THREAD_COUNT;$i++){
 26.     push(@initThreads,$i);
 27.   }
 28.   return @initThreads;
 29. }
 30.  
 31. sub scanOp{
 32. __START:
 33.   my $host = <IN>;
 34.   chomp($host);
 35.   threads->exit() if $host == '';
 36.   my $ftp = Net::FTP->new($host, Timeout=>5) or warn "Issue: $host : $!\n";
 37.   if($ftp->login('anonymous', '-anonymous@')){
 38.     print "$host - anonymous : anonymous\n";
 39.   }
 40.   if($ftp->login('admin', 'admin')){
 41.     print "$host - admin : admin\n";
 42.   }
 43.   if($ftp->login('ftp', 'ftp')){
 44.     print "$host - ftp : ftp\n";
 45.   }
 46.  
 47.   $ftp->quit;
 48.  
 49.   my $pos = tell IN;
 50.   if(<IN>){
 51.     seek IN, $pos, 0;
 52.     goto __START;
 53.   }
 54.   threads->exit();
 55. }

Svara på "FTP anonymous checker"

Här kan du skriva ett svar till kodsnutten ovan