Lösenordsgenererare

Skapad 3 år sedan, skriven i Perl, med 429 visningar.
URL http://kod.perl.se/view/b760077f Bädda in
Ladda hem koden eller visa koden i råformatVisa bredare version
 1. #!/usr/bin/env perl
 2.  
 3. #
 4. # password generator
 5. # (c)2015 jheine@tecracer.com
 6. #
 7.  
 8. use List::Util 'shuffle';
 9. use strict;
 10. use warnings;
 11.  
 12. print pwd_gen();
 13.  
 14. sub pwd_gen {
 15.  
 16.   my $pwd_settings = {
 17.     uppercase_count    => 5,
 18.     lowercase_count    => 5,
 19.     numbers_count      => 3,
 20.     specialchars_count => 2,
 21.   };
 22.  
 23.   my @chars_uc = qw(A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W X Y Z);
 24.   my @chars_lc = qw(a b c d e f g h j k m n o p q r s t u v w x y z);
 25.   my @chars_num = qw(2 3 4 5 6 7 8 9);
 26.   my @chars_sc = (
 27.     '!',    '#',    '$',    '%',  '^',    '&',    '\'',
 28.     '*',    '(',    ')',    '{',  '}',    '[',    ']',
 29.     '|',    '/',    '\\',   '.',  ',',    ';',    ':',
 30.     '~',    '_',    '-',    '=',  '+',    '?',    '@',
 31.   );
 32.  
 33.   my @randuc  = map { $chars_uc[rand(@chars_uc)] }   (1 .. $pwd_settings->{uppercase_count});
 34.   my @randlc  = map { $chars_lc[rand(@chars_lc)] }   (1 .. $pwd_settings->{lowercase_count});
 35.   my @randnum = map { $chars_num[rand(@chars_num)] } (1 .. $pwd_settings->{numbers_count});
 36.   my @randsc  = map { $chars_sc[rand(@chars_sc)] }   (1 .. $pwd_settings->{specialchars_count});
 37.  
 38.   my @pass=(@randuc, @randlc, @randnum, @randsc);
 39.   my $passwd=join('', shuffle(@pass));
 40.   return $passwd;
 41.  
 42. }

Svara på "Lösenordsgenererare"

Här kan du skriva ett svar till kodsnutten ovan